Kultur-TV produktion

Kultur-TV station Medie1 søger frivillige, ulønnede medarbejdere til produktion af video-film med samfundskritiske og kulturelle emner. Filmene publiceres på internet frit tilgængelige.

Medie1-arbejdets indhold kunne være:


Medie1's programmæssige linje:


Om dig i forhold til Medie1:


I Medie1 møder vi jævnligt hinanden, evt via Skype. De fysiske redaktionsmøder (med eventuelle yderligere deltagere via Skype) foregår i Christianshavns Beboerhus. Vi kan løbende følge med i, hvor ofte hver film bliver set. Kurser afholdes efter behov.

Dialog og uforpligtende tilmelding hos Frederik Levring, 26823546, FL@Medie1.dk